2014-10-16

Min far den glade bagar´n

Pappa var en stor djurvän.
 
I oktober 2014 är det 40 år sedan pappa lämnade jordelivet i en ålder av 72 år. Jag tänker ofta på min pappa, Sven Axel Larsson född i Tybble by juni 1902. Han var nummer tre av fyra syskon; Hillevi, Edvin, Sven och Ingvar. Senare har jag också fått veta att pappa hade en halvsyster, Ninni. Det blev så småningom äktenskap med Tora, också hon från Tybble by. Gratulationstelegrammen var rikliga och förvaras i mina gömmor på landet. Många tyckte nog att det hade kunnat bli lite tidigare. På behörig tid efter bröllpet ropade pappa ut över ägorna att han hade fått en dotter! Allt enligt bykunniga och minnesgoda Tyra, född Tybell. Det var nog tänkt att Tora och Sven skulle fortsätta släkttraditionerna som lantbrukare, men det ville sig annorlunda. Här ses i alla fall en stolt pappa med sin dotter.
 
Med pappas praktiska kunskaper om fastighets- och maskinskötsel och mammas erfarenhet och duglighet att baka i större skala övergav de tanken att bli heltidsbönder och etablerade sig som småföretagare i Lillån. Det blev Tora Larssons bageri ungefär vid den tiden då barn börjar förskoleklass - jag tror att jag var sex år.

Pappas kreativa förmåga

Pappa med sin första bil gillade inte att
vara med på bild...
Från den tidiga tiden i Lillån minns jag särskilt vår första bil, en Chevrolet av 1929 års modell, som pappa hade fått köpa av Kaleb Tysell, gift med pappas syster Hillevi. I den bilen gjordes inköps- och leveransresor till Kvinnersta handel, som förestods av Kallin, Dalby handel och ytterligare en lanthandel i Lillån. Det blev också resor till Hakonbolaget för inköp av margarin, mjöl och diverse ingredienser till bakning. Jag fick ta med kompisar och lanthandlarna bjöd oftast oss på någon liten godbit. 1959 hade pappa en ny Vauxhall Viktor. Vi gjorde små övningskörningar i Tybble till Kvismare kanal och vände, spännande för en 14-åring!
Föräldrarnas yrkesval gjorde att jag alltid hade bägge föräldrarna på hemmaplan. Dock såg jag en viss könsskillnad. "Mamma bakar och pappa gräddar" var min stående beskrivning av deras sysslor. När pappa hade en stund över förfärdigades ofta träföremål såsom hoppställning, styltor mm åt mig. En sommar byggde pappa och farfar en mycket fin lekstuga, som jag tror står på en fd. granntomt i Lillån. Pappa hade ett särskilt, men gott förhållningssätt till musik. Skolan lyckades inte lära honom sjunga, utan han ombads att inte sjunga efter första provgången. Det löftet höll han, men vissla tonsäkert, det kunde han trots streck i sång! Och det var också pappa som "lotsade" mig in till nyårskonserterna på TV.

Gott försvar

Min mamma tyckte ofta att jag kunde vara lite mer huslig. Hon jämförde mig nog därvid lag med olika grannbarn, som var duktiga i hushåll och att vakta små barn. Pappa tog inte till ord i onödan, men mamma har berättat att han då hade svarat "kan då du det hon kan?" Min pappa Sven tillika med kusin Guns pappa Ingvar kunde sitta timtals i sin brödragemenskap och inte säga mer än "ja, du" med jämna mellanrum till varandra. De var båda gifta med kvinnor som kunde ta mycket talutrymme. När det väl fanns talutrymme hade de inte självklart initiativ till att använda det.

Hyresfastighetsskötsel


Många trevliga kaffestunder i
trädgården på Lindrothsgatan
från tidig vår till sen höst...
 
I början av 60-talet blev det modernt att handla kaffe- och matbröd i platspåsar i speceriaffärer. Korvbrödsbagar´n startade verksamhet i Lillån. Lönsamheten minskade då konkurrensen ökade. Föräldrarnas pensioneringstider närmade sig. Det blev nedläggning av Bageriet och flytt till Lindrothsgatan, där ett litet flerfamiljshus inköptes. "Tänk att de under så många år fått det att gå ihop så bra", tänker jag beundrande i efterhand. Som hyresvärd fick nu pappa fullt upp med skötsel och underhåll och lite tid över för sitt intresse - trädgårdsodling. Vid den här tiden hade jag fått lite koll på gamla släktklenoder och möbler i samband med att vi skulle sälja stugorna i Tybble. Med pappas hjälp startade jag lite renovering. 

 
1972 hade jag sommarjobb på Stadskansliet i Motala. Dit kom mina föräldrar för att fira pappas 70-årsdag runt midsommar. Där bodde de på Motala Stadshotell. 
 
Pappa firade 70 på Motala stadshotell.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar