2013-04-19

Kicki Sandström till minne


Ännu en jämställdhetskämpe och feminist av den ”gamla stammen” har tystnat. Elna Osvald Sandström eller Kicki, som hon kallades inom Fredrika Bremer Förbundet, har avlidit i en ålder av 89 år  Jag lärde känna Kicki på 80-talet, när vi båda var ledamöter i förbunds­styrelsen. Kicki valdes in i förbundsstyrelsen 1984 och var vice ordförande några år. .Kicki var dess­utom ordförande i Växjökretsen på 1980 och 1990-talen.

Som tingsmeriterad jurist blev Kicki en klippa i förbundsstyrelsen, bl.a. vad gällde stadge­frågor, bevakning av stiftelsejuridiska frågor, rättsliga frågor som hängde samman med förbundets privata skolverksamhet, tidningsutgivande, fondförvaltning – allt uppgifter som för­­bunds­styrelsen hade att förvalta. Flera år var Kicki ordförande i Samfällda stipendie­institutionen. Med noggrannhet och intresse tog hon del av flera hundra kvinnors ansökningar om medel ur fonder till alla tänkbara ändamål och beredde beslutsförslag till fondstyrelsens samman­träden. Dessa sammanträden hölls på herrgården Thelestad i Växjö, där ledamöter efter dagens möda bjöds en trivsam samvaro och övernattning. På herrgården hölls ibland även förbundsstyrelsens sammanträden. Kicki var tillsammans med framlidne maken Volmar generös att ”hålla lokal” även för Växjökretsens möten.  I Växjö engagerade sig Kicki aktivt i VAMP – Växjö Aktionsgrupp mot pornografi. Genom sin aktivitet var hon med och bildade riksorganisationen Folkaktionen mot pornografi i oktober 1985 och ingick även en tid i riksstyrelsen.

Kicki berättade med stolthet om sina tre söner och de jämställdhetsinsikter hon upptäckte hos dem. Förhoppningsvis hann hon också med att så jämställdhetsfrön hos de barnbarn hon fick glädjen att följa. I samarbetet inom förbundsstyrelsen och engagemanget för rättvisa mellan könen utvecklades Kickis och min vänskap. Jag minns många trevliga över­natt­ningar i Växjö för mig och min dotter, långa, berättande brev då och då och också Kickis och Volmars övernattning hos mig i Örebro på deras väg till fritidsbostaden i Leksand. Till Kicki skulle jag ha velat säga ”du gjorde vad du kunde och du kan vara helt nöjd, du förde jämställdheten en bit framåt!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar