2015-02-21

Tora Martina Larsson född Johansson

22 februari 1907 föddes min mamma Tora i Tybble by, Asker. Föräldrarna hette Gustaf och Anna. De hade träffats på sörmländska sidan av Hjälmaren, där Gustaf hade en drängplats.  I Tybble fick de barnen Adolf, f 1888, Hilda, f 1889, Hanna, f 1904 och Tora f 1907. Tora började skolan som 6-åring, delvis beroende på att lekkamraten Dagmar började då. De första åren gick barnen i skola i Fiskinge, de sista åren var det kyrkskolan som gällde. Mor Anna blev tidigt engagerad i baptiströrelsen. Tora gick i söndagsskolan, som på den tiden låg i Fiskinge. Toras systrar åkte till USA. Hilda första gången 1910 och Hanna första gången 1920. De återvände till föräldrahemmet i Sverige och bodde sedan kvar där så länge hälsan stod dem bi.
 
Framför bostaden syns Gustaf, Tora, Anna, Hanna, Hilda och Adolf.
Tora har berättat en del om sin barndom. Hennes pappa dog 1916. Fotot nedan kan ha varit från 1914-1915, då Hilda hade en mellanperiod i Sverige. Pappan hade byggt en snickarstuga på tomten för att han inte skulle behöva snickra i samma hus som de bodde i. Närmsta grannar var tre systrar, som kallades syflickorna. En av systrarna kom in och var upprörd över att stugan var byggd för nära systrarnas tomt. Hon var högljudd - rentav mycket arg. Tora blev förtvivlad över sin mammas utsatthet och slog så mycket hon orkade i alla köksgrytorna, tills avhyvlingen från grannkvinnan upphörde. Syflickorna tog aldrig mer upp den upplevda oförrätten.
 
Tora mindes annars mest av syflickornas förtjänster. De tog t.ex. hand om Tora när hennes mamma blev sjuk. En gång gav de modern en hårnål, för hon hade endast en spik att sätta upp sitt hår med. Syflickorna hade det gott ställt. En gång tog Tora ett par knappnålar, för sådana fanns inte i hennes eget hem och syflickorna hade ju så många! Det gnagde i Toras samvete och hon smög tillbaka knappnålarna utan att bli upptäckt.
 
Tora hade läsbegåvning och lärarinnan ville hjälpa henne få en kontorsplats i Örebro. Tora ville inte lämna sin mamma, så det blev att ta sig an det vanligaste yrket för unga på landet, pigjobb.
 
Efter faderns död flyttade familjen från det gamla bostadshuset till snickarboden, eftersom det var en bättre byggnad. När storasyster Hilda kom från Amerika lät hon rusta upp snickarboden, bl.a. med vatten och avlopp till köket. När Toras mamma dog 1928 rev Tora det gamla bostadshuset tillsammans med kusinen "Målar--Ejnar". Vid den här tiden hade Toras söndagsskoleutbildning lett till att hon själv var lärarinna i söndagsskolan.
 
Tora tog sig ut i världen, först till Varberg, där hon lärde sig bageriyrket. Hon kom in i baptistförsamlingen. På söndagar var församlingen engagerade i kyrklig verksamhet i Vallersvik, Frillesås, där det första baptistdopet ägde rum. Tora blev god vän med Märta, som var driftig. Hon ville starta eget och hittade en annons om en affär i  Karlskoga för specerier och kött. Märta frågade om Tora ville arbeta åt henne, men Tora hade lite kurage och svarade "endast som delägare".  Som bekännande baptister bodde de då i vaktmästarbostaden till baptistkyrkan och ombesörjde vaktmästarsysslorna där.
 
En bit in på 40-talet insåg Tora "var hon hörde hemma" när Sven från Tybble by friade. De gifte sig och efter något år föddes jag. Tora och Sven skulle bruka en liten gårdsenhet nära intill Svens föräldrahem och ha smådjur. Av olika orsaker bestämde de sig för att sadla om till bagare och med hjälp av farfar Axel Larsson köpte de ett hus med hembageri i Lillån. De startade Tora Larssons bageri. Tora var den som kunde baka. Sven klarade att biträda, både i bageriet och med annan "logistik".

Tora i hängmattan på Lindrothsgatan
 
 

Tora fick sitt kristna hemvist i Örebro Norra Baptistförsamling. Sven gjorde henne troget sällskap till kyrkan, men fortsatte nöja sig med att vara medlem i Svenska kyrkan. Tora drygade ut sitt egetföretagande med att jobba halvtid som lokalvårdare på sjukhuset. När Tora och Sven i början av 60-talet lade ner sitt bageri köpte de ett flerfamiljshus på Lindrothsgatan. Tora blev änka 1974 och pensionär i samma veva. Tora flyttade till Rikardsbergsgatan, där hon bodde hos ÖBO när hon till stor glädje blev mormor 1977. Som änka deltog Tora i cirkelstudier om olika landskap och resor till dessa. Hon gick på engelska kurser, åkte till Helsingfors och London. Tora deltog i pensionärsgymnastiken. Baptistkyrkan Betania var fortfarande Toras andliga 
Toras första år som mormor4
hem. Tora fick en fin marklägenhet i Sörbyängen, dit hennes barnbarn kunde koppla av en stund efter skolan. De sista åren bodde Tora på Tybblehemmet. Hon var en sällskapsmänniska ut i fingerspetsarna och hade förmåga att hitta beröringspunkter med nya vänner, när de gamla föll ifrån. Tora dog en sommardag, 90 ½ år gammal efter ett rikt liv.
 


1 kommentar: