2018-04-21

Leden glesnar i Tybble by

Under de första fyra månaderna har Tybble by blivit fattigare. Tre invånare av ”den gamla stammen”, tre traditionsbärare har fått lämna in.

Margit Holm


I januari fick Margit Holm, 70 år fyllda, efter en tids sjukdom följa sin man Berndt, som avlidit ca 7 månader tidigare. Margit och Berndt gifte sig i slutet av 60-talet. Margit har berättat för mig att hon och Berndts äktenskap har varit fantastiskt och att deras relation fördjupades fortlöpande. De var Tybble by trogna och kämpade länge i lantbruket, sida vid sida. Gården sköts sedan flera år av yngste sonen Magnus, medan broder Karl-Johan verkar som civilingenjör i Göteborg.

Under tider, främst sommar, som jag bott i Tybble har Margit varit en klippa att ha pratstunder med om livets sorger och glädjeämnen. Hon var insatt i Tybbles historia. De år som jag tillsammans med min dotter arrangerade Tybble bys mangelstämma bestod förplägnaden av Margits hemgjorda ostkaka – en uppskattad delikatess. Margit visade stort intresse för sina trädgårdsodlingar. Studiebesöken i Margits trädgård var en njutning och hon delade med sig av sin kunskap om hur växter trivs och grönskar. Margit var mån om gårdens fyrfota invånare. Kalvar ska ha det bra så länge de lever! Katter behövs som hjälpare i ladugårdar och de ska få kärlek och känna sig uppskattade. Sommartid levde Margit upp när Karl-Johans familj tillbringade skollov och semestrar i Tybble. Så mycket Margit orkade tog hon del i gårdssysslor, bl.a. som traktorförare när skörd skulle bärgas. Att sönerna hade så tät och nära kontakt med varandra var en stor glädje, som Margit återkom till i sina samtal med mig. Margit såg den lilla människan och var omtänksam mot grannar, som hade det jobbigt.

Sommaren 2017 deltog Margit i arbetet med glasscaféet i Askers baptistförsamling. Efter sin operation tog hon aktivt ställning för sin kristna tro och uttryckte stor glädje av att ha tagit steget fullt ut in i Askers baptistförsamling.  Den glädjen är en tröst i den sorg och saknad jag känner och som jag vill dela med sönerna Karl-Johan med familj och Magnus.

Anders Zetterman


Anders Zetterman lämnade jordelivet 7 februari 2018 i en ålder av 85 år. Han har verkat inom kultursektorn som musiklärare och inom kyrkomusiken på orten. Efter pensioneringen har Anders som gallerist bidragit till möjligheter att ta del av konst för östernärkingar och besökare från när och fjärran. Galleri Z gav även möjligheter för hustrun Marianne att visa prov på sin förnämliga bakkonst, då det i samband med vernissager bjöds diverse utsökta hembakade kakor. Övriga familjemedlemmar hade också här en uppgift att utföra!

Anders kunde inte lägga sin galleriverksamhet på hyllan så där rakt av. Efter att han stängt Galleri Z fortsatte han regelbundet att få utlopp för sin konstnärliga ådra genom att ställa ut tavlor på Fiskingegården. Anders hade ett välrenommerat nätverk av konstnärer i sin bekantskapskrets. Fåglar, djur och natur var ofta förekommande motiv i utställningarna. Det vittnar också om ett av Anders övriga stora intresse för ortens fågelliv.

Anders och Marianne hade ett stort umgänge, också beroende på den utåtriktade verksamhet, som Marianne hade varit aktiv i, Unicef m.m. Spontana inbjudningar på fika var inte ovanliga – särskilt inte den ljusa årstiden. Jag kände mig alltid välkommen! Hos Zettermans kunde en få kunskap i ord och bild om byns telefonutveckling, eftersom växeln ursprungligen var installerad i det Zettermanska huset. Vid ett besök hos Anders och Marianne passade jag på att få lite specialundervisning av Anders inför ett förestående pianouppträdande. Vid det närmast kungliga avskedet i Asker framförde jag därför "Svunna tider" på piano av Ida Prade.

Anders efterlämnar makan Marianne samt barnen Åsa och Ola med familjer

Tyra Jonsson f Tybell


I en ålder av 90 år avled Tyra Jonsson, född Tybell i mars 2018. Efter att ha levt större delen av sitt liv i Tybble by på ”nybyggarsidan” flyttade Tyra 2012 till 2 r o k i Kvarnen, Odensbacken, nära  Askenäshemmet, där hon som förvärvsaktiv hade utfört arbete i vården av gamla.  Förutom de sista månaderna klarade Tyra sig i stort sett själv med lite hemtjänst och god "familjetjänst". De sista månaderna hade Tyra full uppsikt från hemtjänsten. Tyra hade ett mycket långt Tybbleperspektiv och kunde bl. a. berätta om hur byn elektrifierades. Hon hade personliga minnen kring min födelse. Hon hade själv upplevt hur min far var ute på gärdet och högljutt tillkännagav att han hade fått en dotter samt den stolthet och glädje han gav uttryck för efter att ha blivit far.

En tid köpte jag regelbundet ägg hos Tyra. Äggköpen tog ganska lång tid, för många händelser skulle avhandlas, ibland mindre lämpligt med tanke på att min dotter väntade i bilen. Tyra hade gott minne för hur vårt föregående samtal hade slutat och fortsatte där. Tyras förmåga att vårda sina höns och freda dem för räven beundrade jag henne för, liksom hennes förmåga att sköta grönsaks- och blomodlingar. Tyra hade också intresse för slöjd och hantverk och jag tittade gärna på hennes vävda alster och hennes halmslöjd. Tyra besökte vid ett tillfälle Tybble bys mangelstämma och berättade då lite om gamla tider för de andra mangelbodsbesökarna.

Tyra efterlämnar dotter Ulla-Britt med man, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn – ett beundransvärt stort livsverk som hon också fick uppleva!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar