2011-01-29

Eva Maria Törneboms Nannylund

Många är vi kvinnor som under ca 25 år har fått uppleva en eller annan sommarvecka på Nannylund, del av Apelrydsskolan i Båstad. Nannylund har inte alltid legat i Båstad. Här har jag ställt samman lite uppgifter, som jag har hittat om Nannylunds historia.

Egendomen var ursprungligen belägen i Örlinge by, Möklinta församling, Västmanlands län - ett par mil utanför Sala. Huvudpersonen bakom Nannylund hette Eva Maria Törnebohm (verkar ha stavat sitt namn med h). Hon föddes under 1800-talet och dog 1909. Exakt vad Eva Maria hade för yrke förtäljer inte historien, men ett antal år runt sekelskiftet var hon ledamot i Fredrika-Bremer-Förbundets (FBF:s) sjuksvårdskommitté. I 1903 års verksamhetsberättelse har Eva Maria Törnebohm titeln "fröken" medan annan kvinna tituleras med sitt yrke.

I maj 1909 donerade Eva Maria Törnebohm Nannylund till FBF tillsammans med lösöre och kapital 7.000 kronor. Donationens ändamål var rekreation för ensamstående, bildade kvinnor och även deras mödrar, systrar och döttrar var omnämnda. Ända sedan mitten av 1980-talet har jag varit nyfiken på "ursprungliga" Nannylund, som ansågs så otillgängligt för sitt avsedda ändamål att FBF under 30-talet medgavs tillstånd att försälja egendomen för att i stället använda pengarna enligt donatorns önskemål.


Fotot är från 2004, då jag fick en guidad tur i byn Örlinge av anhöriga till den person som senast hade bott på egendomen. Genom olika källor har jag fått veta små detaljer om huset. Det har en gång i tiden kallats "Frökens". Namnet kom efter Margareta Katarina Lovisa Kröningsvärd, som föddes 1794 och dog ogift 1872. Hon var dotter till Abraham Kröningsvärd, en major på en närbelägen herrgård. På 30-talet bodde ett par systrar på Nannylund - Lisa och Mia Högstadius. Det borde ha varit efter att FBF avhänt sig fastigheten. Därefter verkar fastigheten ha ägts inom en och samma släkt, åtminstone fram till tiden för mitt besök.

Det har inte gått att få fram särskilt mycket mer om vår donator Eva Maria Törnebohm. Mor Hanna (född 1895) har berättat att hon 1904 var bjuden en jul till fröken Törnebohm, som enligt henne gjorde mycket för ortens fattiga. Mor Hanna utförde hemsysslor på Nannylund och betraktade fröken Törnebohm som läkare. Fröken Törnebohm hade tre somrar i rad besök av en fru och en fröken, berättade Mor Hanna.
1908 finns Eva Maria Törnebohm omnämnd som testamentstagare efter Ebba Lind af Hageby. Av Ebbas stora förmögenhet fick Eva Maria dels en livränta på 1.000 kronor "periodvis och i förskott" samt ett kapital på 3.000 kronor.
Jag tillfrågade pastorsämbetet i Möklinta församling, men ingen information fanns om Eva Maria Törnebohm och eventuell gravplats.
Eftersom Eva Maria Törnebohms donation Nannylund numera ger glädje åt ensamstående kvinnor i Båstad skulle en minnesplats på den orten kännas riktig - vid det nya Nannylund!1 kommentar:

  1. Intressant med bakgrunden till Nannylund i Båstad. /Marty

    SvaraRadera