2011-03-12

Valborg Aulins dödsdag 13 mars 1928

Fotot på Valborg Aulin är inte det vi är vana vid att se. Valborg Aulin Sällskapet mottog det tacksamt från ett av Tor Aulins barnbarn för en tid sedan och passar på att presentera det i samband med 83-årsdagen av Valborgs död.

På förmiddagen 13 mars 1928 dog Valborg Aulin i Örebro, då 68 år gammal efter en tids sjukdom. Ur media känns några meningar särskilt värda att citera:
"Med Valborg Aulins bortgång försvinner en allmänt känd personlighet, som för yttervärlden kom att te sig inte så lite originell. Hennes synkrets behärskades av musiken, den var det enda som för henne ägde betydelse. Med allt annat befattade hon sig föga mer än nödvändigt var, men i musikens värld var hon hemmastadd och levde ett så mycket rikare liv. Utanför dess gränser, i det praktiska livets bestyr, kände hon sig, framför allt med tilltagande ålder bortkommen och umbärlig och kom måhända därigenom att leva i relativ tillbakadragenhet, endast fylld av arbete för sitt livs stora intresse och gärning." (signerat T G-r i NA 1928 03 14)

I samma tidning - NA 1928 03 19 - kan vi läsa ett långt referat under rubriken "Valborg Aulins griftefärd". Begravningen förrättades av kontraktsprosten Lönroth och gick helt i musikens tecken. Till graven hade sänts 25 kransar och blommor, bl.a. från Nikolai församlings kyrkokör och Livregementets grenadjärers musikkår. Kistan bars i procession till Södra kyrkogården till musikkårens framförande av Chopins sorgmarsch. Där vilar nu Valborg Aulin och graven sköts av Valborg Aulin Sällskapet, som 9 januari i år, 151 år från hennes födelse, lade en rosbukett på den snötäckta graven.

2 kommentarer:

  1. Vad kul att du fick med det i Nerikes Allehanda. Bra att det skrivs något positivt i Örebro, i Linköping läser vi bara om rättegången. /Marty

    SvaraRadera
  2. Nerikes Allehanda behöver annat att skriva om, de nämnde t.o.m. Caroline Herschel i veckan. Astronom, född 1750 - jag har hennes citat på väggen i Kvinnohuset!

    SvaraRadera